Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn

Giới thiệu về chúng tôi

Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên

img support
Hữu cơ Thuận Thiên

Phân hữu cơ nhập khẩu 4-2-2 70 OM (bao 25 kg)

Giá: Liên hệ

Kỹ thuật canh tác

VIDEO CLIP

Làm bông trái vụ = OLIGO

Làm bông trái vụ = OLIGO

Làm bông trái vụ = 100% PACLO

Làm bông trái vụ = 100% PACLO

Làm bông trái vụ = PACLO nhưng giảm 50% liều

Làm bông trái vụ = PACLO nhưng giảm 50% liều

Khi nào thì nên dở bạt cho sầu riêng làm trái vụ?

Khi nào thì nên dở bạt cho sầu riêng làm trái vụ?

Phân biệt 2 cơ chế ức chế: Paclo & Oligo

Phân biệt 2 cơ chế ức chế: Paclo & Oligo

pH trung tính không có nghĩa dinh dưỡng cao

pH trung tính không có nghĩa dinh dưỡng cao

Tương hỗ giữa chuối và sầu riêng

Tương hỗ giữa chuối và sầu riêng

Cách làm đầu ra cho nông sản không hóa chất thành công

Cách làm đầu ra cho nông sản không hóa chất thành công

Chi phí và năng suất thế này thì làm SEA mắc hay rẻ?

Chi phí và năng suất thế này thì làm SEA mắc hay rẻ?

Nước tưới mà phèn thì đừng làm nông nghiệp

Nước tưới mà phèn thì đừng làm nông nghiệp

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả