Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Kỹ thuật cây trồng

KỸ THUẬT LÀM BÔNG CHO CÂY TRỒNG

Lượt xem: 6307

KỸ THUẬT LÀM BÔNG BẰNG OLIGO

THEO QUY TRÌNH THUẬN THIÊN

 

I. SỬ DỤNG OLIGO LÀM BÔNG TRÁI VỤ

1. Trước khi tiến hành cắt nước 30 - 60 ngày, tùy theo hệ gỗ (xenlulozo) mềm hay cứng (sầu riêng thì 30-35 ngày). Pha công thức: 200 lít nước + 5 lít SEA + 3-4 lít AMINO ACID tưới vào mỗi cây 6 - 12 lít.

2. Tiến hành cắt nước và phun phân hóa mầm hoa (10-60-10) 2 lần cách nhau 7 ngày trước khi sử dụng OLIGO để ức chế.

Công thức phun ức chế: 220 lít nước + 1 lít OLIGO 10%.

Sau khi phun phân hóa mầm hoa lần 2 được 7 ngày, phun mỗi cây từ 8 – 15 lít (tùy nhỏ hay lớn, sung hay bình thường) vào toàn bộ thân, cành, mặt trong + mặt ngoài của lá và phun xuống đất ra rìa tán lá. Sau đó tưới nước hơi ẩm ẩm ra rìa tán lá để OLIGO ngấm vào các đầu rễ.

Lưu ý:

- Nếu mùa mưa, nông dân cần phun trước khi phủ (đậy) bạt. Phun ra rìa tán lá nhiều hơn.

- Sau khi phun trong vòng 7-10 ngày, mắt cua lú 30-40% là thành công.

- Sau 10-15 ngày, nếu mắt cua ra không đều, pha 220 lít nước + 0,5-1 lít OLIGO 10% (tùy theo bộ lá già hay non) phun vào các cành chưa lú mắt cua 1-2 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày lên thân, cành, lá (không phun xuống đất).

- Khi đã lú mắt cua đều thì áp dụng Công thức xử lý sau khi lú mắt cua của Thuận Thiên.

Ghi chú:

- Công thức này chỉ áp dụng cho các vườn sử dụng SEA trên 2 tháng hoặc pH của đất đã trên 6 sau khi sử dụng SEA.

- Không được pha SEA + OLIGO để phun vì có SEA sẽ là tăng cường khả năng quang hợp và trao đổi chất, trong khi chúng ta cần ức chế sinh trưởng (nhiều người sai).

- Trong thời gian cắt nước, 12h-13h đi thăm vườn, nếu thấy cây bị sào lá (hơi mất nước) thì hôm sau phải tưới sơ lại để duy trì sự sống cho cây.

- Làm theo quy trình Thuận Thiên thì không cần rải Lân hay DAP vào gốc.

- Đối với các loại cây: xoài, nhãn, chôm chôm thì tưới vào gốc dung dịch KClO3 trước khi tiến hành xử lý làm bông.

 

II. SỬ DỤNG OLIGO ĐỂ ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG THUẬN VỤ

Các vườn biết và sử dụng SEA muộn thì lúc ức chế sinh trưởng chúng ta phải theo nước nên cây khỏe sẽ ra bông muộn. Nếu ai thích muộn thì cắt nước tự nhiên, nếu muốn sớm thì sử dung OLIGO để ức chế sinh trưởng.

Tiến hành cắt nước và phun phân hóa mầm hoa (10-60-10) 2 lần cách nhau 7 ngày trước khi sử dụng OLIGO để ức chế.

Công thức phun ức chế: 220 lít nước + 1 lít OLIGO 10%

Sau khi phun phân hóa mầm hoa lần 2 được 7 ngày, tiến hành phun OLIGO mỗi cây từ 8 – 15 lít (tùy nhỏ hay lớn, sung hay bình thường) vào toàn bộ thân, cành, mặt trong + mặt ngoài của lá và phun xuống đất ra rìa tán lá. Sau đó tưới nước hơi ẩm ẩm ra rìa tán lá để OLIGO ngấm vào các đầu rễ.

- Nếu ức chế trong mùa mưa thì có thể phun thêm 1 lần nữa (cách lần 1 từ 10-15 ngày) với liều lượng 220 lít nước + 0,5-1 lít OLIGO 10% (tùy theo bộ lá già hay non) nhưng chỉ phun lên thân, cành và 2 mặt lá.

- Nếu ai biết SEA muộn (gần lúc lú mắt cua), muốn sử dụng SEA mà cây sung thì pha 200 lít nước + 5 lít SEA + 0,5 lít OLIGO rồi tiến hành đổ gốc với liều lượng như công thức xử lý gốc là từ 8 - 15 lít (tùy theo cây nhỏ hay lớn). Sau đó cũng tưới sơ lại như trên rồi tiếp tục hãm nước nhằm giúp SEA vào đất sớm để đất được phục hồi và cây tăng nội sinh sớm.

- Khi đã lú mắt cua đều thì áp dụng Công thức xử lý sau khi lú mắt cua của Thuận Thiên.

Lưu ý: Không được pha SEA + OLIGO để phun vì có SEA sẽ là tăng cường khả năng quang hợp và trao đổi chất, trong khi chúng ta cần ức chế sinh trưởng (nhiều người sai).

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả
news-horizontal_detail